ИЗРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ОД ГИПС

ИЦЕ ИНЖЕНЕРИНГ е фирма која се занимава со внатрешно и надворешно уредување на станбени и деловни објекти.

Нашиот тим брои повеќе од десет вработени, квалификувани професионалци кои ви гарантираат квалитетна и навремена изработка, притоа користејки квалитетни материјали и алати.

Нашата цел е Вашиот станбен и деловен простор да го уредиме и прилагодиме на вашите желби и потреби.

Ние ќе ви овозможиме Вашиот дом од соништата дастане ваша реалност, а вашиот деловен простор да биде Вашата „креативна работилница“ од која ке зрачи топлина и позитивна енергија.