Инсталации за парно

Во овој пост ќе ви ги објасниме составните делови,материјалите кои се потребни и се користат во поставување на парното греење.Цевководниот систем за парно греење се…

Повеќе
Инсталации на електрика

Електричната инсталација вклучува монтирање и поврзување на кабли и придружни уреди како што се прекинувачи, осигурачи, разводни табли, монофазни и трофазни приклучници, како и правилно…

Повеќе