Наша визија

Нашата компаниа е наменета за изработка на модели од гипс и комобинација на бои. Работилницата која ќе трае два часа опфаќа:
• Изучување на употребната вредност и намена на гипсот како добар моделарски материјал (хемија).
• Самостојна изработка на модели од гипс (скулптура).
• Учење на спектарот на бои – топли и студени тонови, употреба на нијанси и како да се создадат и комбинираат (уметност).
• Дообработка на моделите и нивна намена (брошеви, магнети или украсни предмети)