Молеро-фарбарски работи

Стругање на зидови од постоечки материјали, симнување мрсна боја од површини, глетовање на зидови со глет маса, молерисување на зидови со поликолор, фарбање на површини со мрсна боја, фарбање со мрсна боја на цефки, радијатори и др.

Leave a Reply