Инсталации за парно

Во овој пост ќе ви ги објасниме составните делови,материјалите кои се потребни и се користат во поставување на парното греење.Цевководниот систем за парно греење се поставува со цел да се спроведе топла вода до поставените грејни тела во секоја просторија. Потоа се одзема топлината од водата и оладената вода се враќа до местото кое треба истата да ја загрее. Водата која кружи во цевководниот систем достигнува температура до 90°C и поради тоа цевководниот систем е направен за водата со таа темература без никаков проблем се движи низ цевките. Материјалите од кои се изработуваат цевководните системи се: алумпласт црева, бакарни црева и црни цевки. Овие различни видови на црева со помош на колена, нипли и тештици се поврзуваат во системот.

Во продолжение ќе ги објасниме и воедно ќе се потсетиме на карактеристиките на овие видови на црева.

Leave a Reply